Carian Doktor


Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. FAHMI NAZRIN BIN MOHD

Physician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. TERMIZY BIN HASSAN MASHAT

Physician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. AHMAD SUHAIMI BIN MUSTAFA

Clinical Electrophysiology & Cardiac Pacing

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. SHAHNON ANUAR BIN SHAHRANI

Physician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MUHAMMAD SALEHUDDIN BIN SULAIMAN

General Paediatrician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MOHD ZAIDI YUSOFF

General Paediatrician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MOHD ZURAIZI BIN JAAFAR

General Paediatrician

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. RASDI BIN ABDUL RASHID

Ophthalmologist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

KTS
KTS

10.00 am - 12.00 pm
3.00 pm - 4.30 pm

Mon

KTS
KTS

10.00 am - 12.00 pm
3.00 pm - 4.30 pm

Tue

KTS
KTS

10.00 am - 12.00 pm
3.00 pm - 4.30 pm

Wed

KTS
KTS

10.00 am - 12.00 pm
3.00 pm - 4.30 pm

Thu

KTS
KTS

10.00 am - 12.00 pm
3.00 pm - 4.30 pm

Fri

KTS

10.00 am - 12.00 pm

DR. HASNAN BIN MUHAMMAD NOOR

General & Hepatobiliary Surgeon

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MOHAMAD SYAUKI BIN HASSAN

General Surgeon

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MOHAMAD YUSOF BIN MD KASSIM

Obstetrician & Gynaecologist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts

9AM - 5PM

Mon

kts

9AM - 5PM

Tue

kts

9AM - 5PM

Wed

kts

9AM - 5PM

Thu

kts

9AM - 5PM

Fri

kts

9AM - 12NOON

DR. MUHAMMAD FADLI BIN EMBONG

Radiologist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. AHMAD ZOHRI BIN IBRAHIM

Orthopaedics

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MOHAMAD ROS BIN MOHAMAD ALI

Orthopaedic

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. NIK MOHD FATMY BIN NIK MOHD NAJMI

Orthopaedics

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Wed

kts

9.00 AM - 1.00 PM

DR. MOHD ERHAM BIN MAT HASSAN

General & Cardiac Anaesthetist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. KHAIRUDDIN BIN ISMAIL

Anaesthetist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. WAN MOHD HAFIDZ BIN WAN HISHAM

Anaesthetic

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts

9.00 AM - 1.00 PM

Mon

kts
kts
kts

2.00 PM - 5.00 PM
9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Wed

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. MD NORAFFENDIE BIN MAT JUSOH

Otorhinolaryngologyist (Ear, Nose, Throat & Neck)

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts

9AM - 5PM

Mon

kts

9AM - 5PM

Tue

kts

9AM - 5PM

Wed

kts

9AM - 5PM

Thu

kts

9AM - 5PM

Fri

kts

9AM - 12NOON

DR. SYARIFAH NAJIHAH BINTI TUAN HABIB

Otorhinolaryngologist (Ear, Nose, Throat & Neck)

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. MUHAMMAD HABIBULLAH B. ZAKARIA

General and Paediatric Anesthetist

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. WAN AZMAN BIN WAN SULAIMAN

Aesthetic Surgeon

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. HAFIZAH ZAHARAH BINTI AHMAD

Clinical Oncology

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik
Sun

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Mon

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Tue

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Thu

kts
kts

9.00 AM - 1.00 PM
2.00 PM - 5.00 PM

Fri

kts

9.00 AM - 12.00 PM

DR. CHEAH WAI HUN

RADIOLOGIST

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. AHMAD TAJUDDIN BIN ABDULLAH

Orthopaedics

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. AHMAD ZUHDI BIN MAMAT

Cardiothoracic Surgeon

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. NOR JUMIZAH ABD KADIR

Obstetrics & Gynaecology

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. SITI NORZALEHAWATI SEPIAN @ JUSOH

Pediatric Ophthalmology

kmikualaterengganu
Buat Temujanji
Waktu Klinik

DR. SAMSURI BIN ISMAIL

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

kmikualaterengganu
Buat Temujanji